نیم‌سال دوم، نیم‌سال تمرکز روی نقاط قوت است

در بین این موارد حتماً یکی دو تا مورد هست که می‌توانی در درس‌های دیگر هم از آن‌ها استفاده کنی و نتیجه‌ی خوب بگیری. کافی است دلایل را دقیق، شفاف و صادقانه بنویسی و آن‌ها را به کار بگیری.

نیم‌سال دوم، نیم‌سال تمرکز روی نقاط قوت است

وقتی به کارنامه‌ی نیم‌سال اول نگاه می‌کنی چه نمره‌هایی نظرت را جلب می‌کند؟ نمره‌های خوب و نمره‌هایی که برای کسب آن‌ها زحمت بسیاری کشیده‌ای، مربوط به درس‌هایی است که برای هر کدام می‌توانی دلایل موجه و شفافی ارائه کنی. بهتر است اکنون که فرصت داری و همه چیز را در مورد درس‌هایت به طور مستند در اختیار داری برای هر کدام از درس‌ها در یک صفحه دلایل شفاف یا نقاط قوت خود را یادداشت کنی و سعی کنی آن‌ها را به درس‌هایی که نتیجه‌ی بسیار خوبی نگرفته‌ای تعمیم دهی.

به عنوان مثال فرض کن در درسی نتیجه‌ی خوبی گرفته‌ای و این نتیجه به دلایل زیر بوده است:

- در کلاس با حواس جمع و تمرکز کافی به درس معلم گوش داده‌ای.

- نکات مهم و اصلی را یادداشت کرده‌ای.

- برای حل تمرینات مربوط به هر درس در منزل وقت کافی در نظر می‌گرفتی.

- در کلاس درس فعالانه شرکت کرده‌ای و به سؤالات معلم با دقت پاسخ داده‌ای.

- در بسیاری از موارد درس مربوط به جلسه‌ی آینده را در منزل پیش‌خوانی کرده‌ای و شاید در مواردی هم یادداشت‌برداری کرده‌ای.

در بین این موارد حتماً یکی دو تا مورد هست که می‌توانی در درس‌های دیگر هم از آن‌ها استفاده کنی و نتیجه‌ی خوب بگیری. کافی است دلایل را دقیق، شفاف و صادقانه بنویسی و آن‌ها را به کار بگیری.

خرید کتاب