«تعادل» رمز موفقیت شماست

در کیفیت مطالعه دو عنصر مهم وجود دارد. یکی وضوح و شفافیت است و دیگری تعادل.

در کیفیت مطالعه دو عنصر مهم وجود دارد. یکی وضوح و شفافیت است و دیگری تعادل. 

شما برای موفقیت نیاز دارید که وضوح و شفافیت داشته باشید و روش‌های خود را بشناسید و هم‌چنین تعادل را به عنوان یک امر حیاتی برای خودتان در نظر بگیرید. سه گروه درس‌های تخصصی، پایه و عمومی نشان‌دهنده‌ی اهمیت تعادل برای شماست. 

توجه به اندازه به هر کدام از این گروه‌ها می‌تواند نقش پررنگی در موفقیت شما داشته باشد و کشف اندازه‌ی آن به خودتان بستگی دارد. به یاد داشته باشید که هم درس‌های تخصصی و هم درس‌های پایه و عمومی ابزارهای موفقیت شما در کنکور هستند و باید آن‌ها را در سبد مطالعاتی خودتان قرار دهید. هر چه‌قدر تعادل را در دستور کار خود قرار دهید، آرامشتان هم بیش‌تر خواهد شد. فراموش نکنید که تعادل، رمز موفقیت شماست.