کار را از بازیابی آغاز کنید

بازیابی نیمه‌ی اول یعنی کار را از جای درست آن آغاز کنید. ن

کار را از بازیابی آغاز کنید

از نقاط قوت خود آغاز کنید،‌ از بازیابی نیمه‌ی اول. به قول ناباکوف «یک خواننده‌ی خوب، یک خواننده‌ی مهم، یک خواننده‌ی فعال و خلاق، یک بازیاب است»؛ زیرا او توجه و تمرکزش را روی جزئیات می‌گذارد و از بازیابی جزئیات به مثابه‌ی یک کشف بزرگ لذت می‌برد.

بازیابی نیمه‌ی اول یعنی کار را از جای درست آن آغاز کنید. نقطه‌ی قوت شما جایی است که در عمل جواب داده است و حالا آن را در کمال وضوح و شفافیت در آینه می‌بینید؛ مانند یک فانوس دریایی که جهت درست را نشان می‌دهد.