گفت‌وگو با عماد ایزدی، رتبه‌ی 1 نقشه‌برداری از شهرضا

رشته‌های هنرستان از لحاظ ورود به بازار کار بهتر از رشته‌های نظری است. پدر من کشاورز است و من همیشه به پدرم کمک می‌کردم و کار کردن عادت من است.

گفت‌وگو با عماد ایزدی، رتبه‌ی 1 نقشه‌برداری از شهرضا

چرا به هنرستان آمدی و چرا این رشته را انتخاب کردی؟

رشته‌های هنرستان از لحاظ ورود به بازار کار بهتر از رشته‌های نظری است. پدر من کشاورز است و من همیشه به پدرم کمک می‌کردم و کار کردن عادت من است. در زمان آمادگی در کنکور سه بار در روز برای دست‌فروشی به بازار می‌رفتم و هم‌زمان درس هم می‌خواندم. استقلال مالی برای من خیلی مهم است و همیشه دوست داشته‌ام روی پای خودم بایستم.

دوست داری این رشته را تا کجا ادامه دهی؟

من آرزو دارم در این رشته دکترا بگیرم و تصمیم دارم هم‌چنان که درس می‌خوانم کار هم بکنم.

برای وارد شدن به هنرستان کسی با تو مخالفت نکرد؟

من اول دبیرستان معدلم بالای 19:50 بود و همه می‌گفتند ریاضی بخوانم اما من به رشته‌های نظری علاقه نداشتم. پدر و مادرم مخالفتی نداشتند و درنهایت خودم تصمیم گرفتم که هنرستان را انتخاب کنم.

کار کردن چه تأثیری در موفقیت تو داشت؟

کار کردن باعث شد متوجه شوم که هیچ کاری آسان‌تر از درس خواندن نیست و این موضوع عامل مهمی در موفقیت من بود. کسی که به استقلال مالی می‌رسد قدر درآمدش را می‌داند و آن را به هدر نمی‌دهد.