گفت‌وگو با مهدی حسنی‌فر، رتبه‌ی 6 نقشه‌برداری از بیجار

معدلم در سال اول دبیرستان 16:98 و در سال سوم هنرستان 18:19 شد. به نظرم اگر رشته‌ی دیگر را انتخاب می‌کردم معدلم نه‌تنها رشد نداشت بلکه کم‌تر هم می‌شد.

گفت‌وگو با مهدی حسنی‌فر، رتبه‌ی 6 نقشه‌برداری از بیجار

اکنون که هنرستان را تمام کرده‌ای چه حسی داری از این‌که یک گام جلوتر رفته‌ای؟

احساس می‌کنم بزرگ‌تر شده‌ام و احساس غرور می‌کنم.

چرا هنرستان را انتخاب کردی؟

من در مورد رشته‌ام تحقیق کردم و با علاقه‌ای که به آن پیدا کردم و بازار کار خوبی که در آینده خواهم داشت آن را انتخاب کردم.

در این شناخت چه کسی به تو کمک کرد؟

من بیش‌تر از سایت‌های اینترنتی برای کسب اطلاعات استفاده می‌کردم.

معدلت در سال اول دبیرستان و سوم هنرستان چند شد؟

معدلم در سال اول دبیرستان 16:98 و در سال سوم هنرستان 18:19 شد. به نظرم اگر رشته‌ی دیگر را انتخاب می‌کردم معدلم نه‌تنها رشد نداشت بلکه کم‌تر هم می‌شد.

برای آینده چه برنامه‌ای داری؟

تصمیم دارم تا دکترا بخوانم و استاد دانشگاه شوم.

کار عملی در کنار دانش تئوری چه حسی به تو می‌داد؟

نقشه‌برداری چون با محیط بیرون سروکار دارد احساس خوبی به من می‌داد و این کار را دوست داشتم. کارهای عملی باعث می‌شود تجربه‌ی فرد در کار بیش‌تر شود و اصطلاحاً پخته‌تر شود. کار عملی حتی در درک درس‌های تئوری هم مؤثر است.

در مورد شغل آینده‌ات هم فکر کرده‌ای؟

بله؛ من برای کار به سازمان نقشه‌برداری مراجعه خواهم کرد. در دوران کارآموزی درآمد خوبی داشتم. پدرم سال 80 فوت کردند و من دوست دارم زودتر بتوانم به مادرم خدمت کنم و از بار زندگی او کم کنم.