حضور در آزمون‌های جامع کانون، فرد را آبدیده‌‌تر می‌کند (5)

با حضور در این آزمون‌ها خودتان را بهتر می‌شناسید و با آگاهی از توان واقعی‌تان در کنکور حاضر می‌شوید.

حضور در آزمون‌های جامع کانون، فرد را آبدیده‌‌تر می‌کند (5)

با حضور در این آزمون‌ها:

- خودتان را بهتر می‌شناسید و با آگاهی از توان واقعی‌تان در کنکور حاضر می‌شوید.

- مدیریت زمان را یاد می‌گیرید و با دسته‌بندی سؤالات در آزمون، استراتژی بازگشت را هم تعیین می‌کنید.

- بارها شرایط آزمون را برای خودتان شبیه‌سازی می‌کنید و اعتمادبه‌نفس خوبی برای شرکت در کنکور به دست می‌آورید.

- می‌دانید که حداقل 3 بار نکات مهم کل کتاب‌ها را دوره کرده‌اید و همین امر کافی است تا با انگیزه‌ی بیش‌تری در کنکور حاضر شوید.