حضور در آزمون‌های جامع کانون، فرد را آبدیده‌‌تر می‌کند (4)

مهم‌ترین شاخصه‌ی آزمون‌های جمع‌بندی کانون، بازیابی تجمعی تمام مباحث است.مهم‌ترین شاخصه‌ی آزمون‌های جمع‌بندی کانون، بازیابی تجمعی تمام مباحث است. 

تجربه‌ی بازیابی کردن مجموعه‌ی منتخبی از سؤالات تمام مباحث، تجربه‌ی ارزشمندی خواهد بود. ضمن این‌که این آزمون‌ها فرصتی برای شناسایی آخرین اولویت‌های مطالعه و مرور برای کسب مطلوب‌ترین نمرات ممکن در کنکور است؛ تجربه‌ای که در فاصله‌ی نزدیک به کنکور اهمیت بسیار زیادی می‌یابد. از سوی دیگر این مشابه‌سازی، تلاشی برای ارائه‌ی بهترین شرایط مدیریت آزمون در کنکور سراسری است. تشابه و افزایش تجربه در یک فعالیت، همیشه با میزان آرامش در انجام آن فعالیت رابطعه‌ی مستقیم دارد.