حضور در آزمون‌های جامع کانون، فرد را آبدیده‌‌تر می‌کند (2)

اولین و مهم‌ترین تجربه‌ی شما رسیدن به آرامش است؛ زیرا شما به بهترین روش، کتاب‌های خود را مرور می‌کنید و آزمون می‌دهید.

حضور در آزمون‌های جامع کانون، فرد را آبدیده‌‌تر می‌کند (2)

اولین و مهم‌ترین تجربه‌ی شما رسیدن به آرامش است؛ زیرا شما به بهترین روش، کتاب‌های خود را مرور می‌کنید و آزمون می‌دهید. 

دومین فایده‌ی آن، تمرین برای آمادگی در آزمون سراسری کنکور است و می‌توانید اشتباهات احتمالی را که ممکن است در آزمون کنکور برای‌تان اتفاق بیفتد، پیش‌بینی کرده و از وقوع آن در کنکور اصلی جلوگیری کنید. 

هم‌چنین ممکن است سؤال‌هایی در کنکور سراسری (به‌خصوص ترجمه در عربی و درک مطلب در زبان انگلیسی و...) طرح شود که در آزمون‌های جمع‌بندی عین آن‌ها یا شبیه به آن‌ها را دیده باشید؛ بنابراین در سرعت پاسخ‌گویی، به شما کمک می‌کند.