دوران جمع‌بندی، جمع‌بندی دوران

دوران جمع‌بندی درواقع جمع‌بندی دوران یک‌ساله‌ی شماست. یک سال درس خواندید و حالا در حال جمع‌بندی آموخته‌های خود هستید. تثبیت و هم‌چنین طبقه‌بندی دانش مهم‌ترین دستاورد شما در دوران جمع‌‌بندی خواهد بود.

دوران جمع‌بندی، جمع‌بندی دوران

تا امروز چندین مجموعه از کنکورهای سال‌های گذشته را با استفاده از روش سه روز یک‌بار تمرین کرده‌اید. اکنون خودتان متوجه شده‌اید که این روش چه مزایایی دارد و بهترین کاری بود که می‌توانستید در این ایام انجام دهید. هنوز هم مسیر باقی است و اتفاقاً مجموعه‌های مهم‌تر که به کنکور امسال نزدیک‌تر هستند، در روزهای آینده در پیش روی شما قرار دارند.

دوران جمع‌بندی درواقع جمع‌بندی دوران یک‌ساله‌ی شماست. یک سال درس خواندید و حالا در حال جمع‌بندی آموخته‌های خود هستید. تثبیت و هم‌چنین طبقه‌بندی دانش مهم‌ترین دستاورد شما در دوران جمع‌‌بندی خواهد بود. این مسیر را با آرامش ادامه دهید.