غلام حسین فرشادی : گام آخر را با «کم‌تر بیش‌تر است» آغاز کنید

در این روزهای باقی‌مانده تا روز کنکور تمرکز بر نقاط قوت اهمیت چندبرابر پیدا می‌کند. این آموزه‌ی «از نقاط قوت خود شروع کنید» چرا مهم است؟

غلام حسین فرشادی : گام آخر را با «کم‌تر بیش‌تر است» آغاز کنید

جوی مشک بهتر ز یک توده‌‌گل (سعدی)

در این روزهای باقی‌مانده تا روز کنکور تمرکز بر نقاط قوت اهمیت چندبرابر پیدا می‌کند. این آموزه‌ی «از نقاط قوت خود شروع کنید» چرا مهم است؟

زیرا این نقاط قوت توست که چراغ خردمندی و تدبیر و امید را فراروی تو روشن می‌کند. تمرکز و توقف بر نقاط ضعف (درس‌هایی که نخوانده‌ای) فقط وقت و انرژی تو را تلف می‌کند و از آن‌ مهم‌تر، امید به پیشرفت را از تو سلب می‌کند. در این روزهای باقی‌مانده تا روز کنکور امید و انگیزه‌، نیروی شوق و نشاط را برمی‌انگیزد و مضاعف می‌کند؛ بنابراین درسی را که احتمالاً نخوانده‌ای یا خوانده‌ای اما به هر دلیلی یاد نگرفته‌ای کنار بگذار. میز مطالعه‌ات را تا می‌توانی خلوت‌تر کن. توصیه‌ی انتخاب دو درس، یکی اختصاصی و دیگری عمومی، از این منظر نهایت اهمیت را دارد که خود بر این عبارت مشهورِ «کم‌تر، بیش‌تر است» مبتنی است.

حکمت این ضرب‌المثل قدیمی را جدی بگیر که می‌گوید: «سنگ بزرگ علامت نزدن است». سنگ بزرگ یعنی کار بر روی همه‌ی درس‌ها و همه‌ی نقاط قوت و ضعف، که این علامت نزدن است. به قول حافظ: راهی‌ست خلاف، دل بر آن نتوان بست. بین یک و بسیار، یک را انتخاب کن.

به عبارت دیگر طبقه‌بندی یا اولویت‌بندی منابع به تفکیک یادگیری کامل، یادگیری ناقص و یادگیری ضعیف (بازمانده) بسیار اهمیت دارد؛ از‌این‌روست که آقای قلم‌چی مرور جزوه‌های خودنوشته‌ی دانش‌آموز یا نشان‌دار‌هایش را اولویت اول می‌داند و بر آن تأکید می‌‌گذارد و این مهم‌ترین اقتضای غیر قابل چشم‌پوشیِ وقت کم و برنامه‌های زیاد است.

اکنون زمان تعیین اولویت‌هاست. این تشخیص، اهمیت قطعی دارد. تمیز و تشخیص مراتب یادگیری، یادگیری ناقص و یادگیری کامل و یادگیری بازمانده (ازدست‌رفته یا فراموش‌شده) روش باشکوه نابغه‌هاست. نابغه تویی هنگامی که به روش درست عمل می‌کنی و با انتخاب بهترین روش، بیش‌ترین بهره‌وری را از وقت محدودی که در اختیار داری می‌بَری.

طبقه‌بندی به مثابه‌ی علم، آشفتگی و تشتت را زایل می‌کند و با تمرین و ممارست، آرامش و طمأنینه‌ی قلبی را در روز کنکور به ارمغان می‌آورد. وقتی مائده آشفته می‌گوید قبل، حین و بعد از خروج از جلسه‌ی کنکور آرامش داشتم نتیجه‌ی همین رهیافت استراتژیک است که می‌گوید کم‌تر بیش‌تر است. زمان جمع‌بندی از جمله فرصت خوب تمرین و تکرار و آرامش و نهادینه کردن آن است. آرامش نتیجه‌ی بِهگزینی توست؛ بنابراین بِهگزین باش چون وقتی برای از دست دادن نداری.

صد انداختی تیر و هر صد خطاست                 اگر هوشمندی یک انداز و راست (سعدی)