توصیه‌های مهم در دوران جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار

در اجرای تکنیک زمان‌های نقصانی و با تأکید بر روش استراتژی بازگشت تصمیم بگیرید که زمان باقی‌مانده را صرف چه درسی خواهید کرد.

توصیه‌های مهم در دوران جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار

شما پس از هر آزمون، دو روز و نیم وقت دارید تا به تمام اشکالات اعم از مطالب فراموش‌شده یا مطالبی که ناقص یاد گرفته‌اید یا تکنیک‌هایی که به کار برده‌اید و هم‌چنین موضوع مدیریت زمان بپردازید. در این مسیر به توصیه‌های زیر دقت کنید:

- در اجرای تکنیک زمان‌های نقصانی و با تأکید بر روش استراتژی بازگشت تصمیم بگیرید که زمان باقی‌مانده را صرف چه درسی خواهید کرد.

- در برگه‌ای تمام ایرادها و بی‌دقتی‌ها و فراموش‌شده‌ها را بنویسید و با مرور آن‌ها به اشتباهات پرتکرار خود نیز پی ببرید.

- به درصد و رتبه فکر نکنید؛ زیرا از مسیر اصلی که کشف اشکالات و رفع آن‌هاست دور می‌شوید.

- اشتباهات خود را به فال نیک بگیرید و قدر آن‌ها را بدانید.

- هدف‌گذاری چند از ده را فراموش نکنید و به آن پایبند باشید.

- در فاصله‌ی دو روز و نیم تا آزمون بعدی به اندازه‌ی کافی استراحت و ورزش کنید تا باانرژی و سرحال در آزمون شرکت کنید.

- حفظ نقاط قوت پایدار و سپس تثبیت نقاط قوت، همواره بر پوشش دادن و برطرف کردن نقاط ضعف ارجح است.

- کارنامه‌ی بازیابی بهترین راهنما و چراغی پرنور در مسیر حرکت شماست. از آن غافل نشوید.