از الان تا اول تیر چه‌کار کنیم؟

سؤالی که کنکوری‌ها در این زمان می‌پرسند این است که «از الان تا ماه کنکور چه‌کار کنیم؟»

سؤالی که کنکوری‌ها در این زمان می‌پرسند این است که «از الان تا ماه کنکور چه‌کار کنیم؟»

شما تا آخر خرداد یا نهایتاً تا هفته‌ی اول تیر باید دو بخش را مدیریت کنید: 1- اشکالات و 2- مباحث تست‌خیز.

در هر درس دو بخش است که باید خیلی خوب دوره شوند. یکی اشکالات و دیگری مباحث تست‌خیز است. در برنامه‌ریزی‌ای که انجام می‌دهید برای هر درس باید مشخص کنید که چه زمانی باید به اشکالات‌تان بپردازید و چه زمانی به مباحث تست‌خیز. این دو بخش را خوب دوره کنید و تست بزنید.

توجه داشته باشید که در حال حاضر این کار خیلی خیلی مهم است! به طور مثال فرض کنید در درس ریاضی در مباحث مثلثات و حد و مشتق اشکال دارید و تابع و احتمال هم به عنوان مباحث تست‌خیز هستند. اگر این مباحث را خوب دوره کنید می‌توانید در کنکور 18 تست را جواب بدهید؛ یعنی در بدترین حالت می‌توانید به 18 تست جواب بدهید و 18 تست بهتر از پاسخ‌ ندادن به هیچ سؤالی است.