مطالعه برای دانش‌آموزان پنجم

دانش‌آموزان کلاس پنجم یاد می‌گیرند چگونه مطالعه کنند که همراه با درک باشد و نسبت به قبل متن پیچیده‌تری می‌نویسند.

دانش‌آموزان کلاس پنجم یاد می‌گیرند چگونه مطالعه کنند که همراه با درک باشد و نسبت به قبل متن پیچیده‌تری می‌نویسند. 

 در این سال، دانش‌آموزان استفاده از لغات را از طریق تمرینات لغت و تمرینات خواندن، توسعه می‌دهند. کودکان مهارت نوشتاری خود را با دستور زبان و تمرینات نقطه‌گذاری و بازی کلمات، بهتر می‌کنند. کلاس پنجمی‌ها، گزارشات بیش‌تری نسبت به قبل می‌نویسند و قوه‌ی ادراک مطالعاتی و مهارت انشای خود را بالا می‌برند تا به پشتیبانی نوشتار خود کمک کنند. 

وقتی پیشرفت دانش‌آموزان با دانش آکادمیک، آسان می‌شود، باید زمان بیش‌تری را برای نوشتن خلاقانه، از جمله شعر و داستان‌های تخیلی اختصاص دهند. با به کار بردن کاربرگ‌های هنری زبان، کتاب کار و فعالیت‌ها به توسعه‌ی مهارت ELA (English language art) کلاس پنجمی‌های خودتان کمک کنید.

منبع :