اولین تصمیم درست

تابستان شروع شد و اولین آزمون کانون به نام تعیین سطح در 18 تیر برگزار می‌شود. حضور در اینآزمون با وجود حجم زیاد آن، اولین تصمیم درست شماست.

تابستان شروع شد و اولین آزمون کانون به نام تعیین سطح در 18 تیر برگزار می‌شود. حضور در این آزمون با وجود حجم زیاد آن، اولین تصمیم درست شماست.

این‌که چرا مطالعه‌ی مباحث سوم دبیرستان بخش اجباری مطالعه در تابستان است رابطه‌ی مستقیمی با حضور و آمادگی کامل در جلسه‌ی آزمون دارد.

با سپری شدن امتحانات خرداد و مطالعه‌ی سطر به سطر کتاب،با آزمون دادن تمام مباحث کتاب، میزان تسلط در هر بخش کتاب برای‌تان معلوم می‌شود و نتیجه‌ی کار میزان مطالعه‌ی هر مبحث را در ایام تابستان مشخص می‌کند تا تشخیص دهید که در تقسیم‌بندی ساعات مطالعه برای تکمیل دانسته‌ها به چه مدت‌زمان نیاز دارید.

از طرفی تلاش شما برای یادگیری مطالب کتاب سوم با مطالعه‌ی مباحث و مرور آن‌ها موجب تثبیت مباحث می‌شود و به علت پیوستگی کامل با مباحث پیش‌دانشگاهی آمادگی شما برای حضور در کلاس بیش‌تر می‌شود.