کتاب تابستان برای تابستان

کتاب تابستان، کتابی با هدف پر کردن ایام فراغت تابستان برای هر دانش‌آموز سخت‌کوش است که در کنار تفریحات تابستان ساعاتی را به مطالعه می‌پردازد.

کتاب تابستان، کتابی با هدف پر کردن ایام فراغت تابستان برای هر دانش‌آموز سخت‌کوش است که در کنار تفریحات تابستان ساعاتی را به مطالعه می‌پردازد.این کتاب شامل نگاه به گذشته و نگاه به آینده است. بخش نگاه به گذشته برای مرور مطالب سال گذشته است و موجب تکمیل دانسته‌های سال قبل و تثبیت آن‌ها می‌شود.

مباحث نگاه به آینده‌ی آن نیز با پیشروی معقول این فرصت را برای دانش‌آموز ایجاد می‌کند که مطالعه‌ی مبحث جدید کسل‌کننده بودن مطالب گذشته را پوشش دهد. دانش‌آموز در ایام تابستان با یادگیری مباحث اصولی سال جدید با آمادگی بیش‌تر در کلاس مدرسه حاضر خواهد شد.

یکی از ویژگی‌های جالب توجه این کتاب، زمان مطالعه‌ی مناسب برای حل تمرین است که با یک محاسبه‌ی ساده زمان استاندارد 5 ساعت در هفته برای گروه پایه و 7 ساعت برای گروه پیش‌دانشگاهی است. این زمان کم‌تر از 5 درصد از زمان بیداری هر فرد در هفته است.