اولیا و همراهی در امتحانات

روزهای امتحان، زمانی که دانش‌آموزان به مطالعه مشغول‌اند و ناخودآگاه افزایش ساعت مطالعه دارند، خانواده نیز با آن‌ها همراه می‌شوند.

اولیا و همراهی در امتحانات

روزهای امتحان، زمانی که دانش‌آموزان به مطالعه مشغول‌اند و ناخودآگاه افزایش ساعت مطالعه دارند، خانواده نیز با آن‌ها همراه می‌شوند.

چند کار اساسی باعث افزایش نمره‌ی خردادماه فرزندان می‌شود:

ابتدا برنامه‌ی امتحانی او را دریافت کنید و سپس در مورد فاصله‌ی زمانی مطالعه‌ی هر درس و بخش‌های مورد مطالعه‌ی هر مبحث و میزان تسلط او و زمان مناسب مطالعه برای تکمیل دانسته‌های ناقص او با او گفت‌وگو کنید.

در گام بعدی بر چیدمان برنامه‌ی مطالعه‌ی او و تقسیم زمان مطالعه روی هر مبحث که موجب نظم مطالعاتی و شفاف شدن ذهن او می‌شود نظارت داشته باشید.

در پایان شب جلسه‌ی پرسش و پاسخ از سؤالات کتاب داشته باشید. این کار موجب می‌شود فرزند شما به نقاط  ضعف و نیز تسلط خود بر درس‌ها در زمان باقی‌مانده پی ببرد.

گام آخر، توجه ویژه به روحیه‌ی اوست. می‌توانید او را با جملات مثبتی مانند «تو می‌توانی» تا جلسه‌ی آزمون با اعتمادبه‌نفس کامل همراهی کنید.