همراهی اولیا در روزهای نزدیک به کنکور

این کارها نیروی مضاعفی را برای مطالعه در روزهای آخر برایش به ارمغان می‌آورد.

همراهی اولیا در روزهای نزدیک به کنکور

همراهی اولیا در ماه‌های آخر نزدیک به کنکور به اوج خود می‌رسد. این روزها، زمانی است که داوطلبان به نقطه‌ی اوج نگرانی می‌رسند و گاهی اعتمادبه‌نفس خود را از دست می‌دهند و خسته و درمانده می‌شوند اما امیدوار هستند؛ این روزها دانش‌آموز باید بدون دغدغه‌ی فکری، بهترین جمع‌بندی را از تلاش یک‌ساله‌ی خود داشته باشد.

شما اولیای گرامی با در نظر گرفتن زمانی بیش‌تر برای همراهی با او، روزهای پایانی را برایش دلنشین کنید  و با بیان جملات مثبت و یادآوری نقاط قوت او، اعتمادبه‌نفس را به او بازگردانید.

با دور کردن او از محیط متشنج و استرس‌زا و تهیه‌ی تغذیه‌ی مناسب و مقوی در این ایام و گفت‌وگوی دونفره  که موجب تخلیه‌ی انرژی‌های منفی می‌شود، آرامش را به او باز‌گردانید.

این کارها نیروی مضاعفی را برای مطالعه در روزهای آخر برایش به ارمغان می‌آورد.