مطالعه مؤثر در ماه مبارک رمضان

تقارن دوران جمع‌بندی با ماه مبارک رمضان، تغییر در برنامه‌ی درسی را می‌طلبد تا بتوان در کنار روزه‌داری حداکثر استفاده را برای مطالعه‌ی مفید برد.

تقارن دوران جمع‌بندی با ماه مبارک رمضان، تغییر در برنامه‌ی درسی را می‌طلبد تا بتوان در کنار روزه‌داری حداکثر استفاده را برای مطالعه‌ی مفید برد. به موارد زیر دقت کرده و برنامه‌ی درسی‌تان را بازبینی کنید:

1. سحری را کامل و مقوی و در زمان مقرر میل کنید.

2. بعد از سحری می‌توانید زمانی را به مرور درس‌ها اختصاص دهید.

3. برای طول روز مطالعه‌ی درس‌هایی که به آن علاقه دارید یا درس‌های کم‌حجم و آسان را در نظر بگیرید.

4. یک الی دو ساعت قبل از افطار و حداکثر یک ساعت بعد از افطار را به استراحت اختصاص دهید.

5. خوردن افطاری سبک در سرحال بودن شما بعد از افطار تأثیر دارد.

6. بعد از افطار می‌توانید به مدت 3 الی 4 ساعت مطالعه کنید.

7. کاهش ساعات مطالعه در این ماه، طبیعی است.