خودتان را کشف کنید

خود را همان گونه که هستید بپذیرید و برای پیشرفت خود تلاش کنید. این را بدانید که هیچ استعدادی نمی‌تواند جای تلاش را بگیرد؛ پس باید بتوانید با تلاش و سخت‌کوشی استعدادهای خود را پرورش دهید.همه‌ی شما از توانایی‌ها و استعداد‌های فراوانی برخوردار هستید. اگر اندکی تفکر کنید به‌راحتی آن‌ها را کشف خواهید کرد. بهترین راه و روش را برای پرورش استعدادهای خود انتخاب کنید تا بتوانید خود را به هدفی که دارید نزدیک‌تر کنید. سعی کنید استانداردها و معیارهای خود را مشخص کرده و بر توانایی‌های خود بیفزایید و رفتارهای‌تان را اصلاح کنید.

خود را همان گونه که هستید بپذیرید و برای پیشرفت خود تلاش کنید. این را بدانید که هیچ استعدادی نمی‌تواند جای تلاش را بگیرد؛ پس باید بتوانید با تلاش و سخت‌کوشی استعدادهای خود را پرورش دهید.