حالِ خوب کنکوری‌‌ها

اگر از آن دسته داوطلبانی هستی که حسرت ماه‌های سپری‌شده را می‌خوری و کم‌کاری آن روزها را مانعی برای کم‌رنگ شدن تلاش امروزت می‌پنداری، زودتر تغییر کن.اگر از آن دسته داوطلبانی هستی که حسرت ماه‌های سپری‌شده را می‌خوری و کم‌کاری آن روزها را مانعی برای کم‌رنگ شدن تلاش امروزت می‌پنداری، زودتر تغییر کن.

اگر گذر زمان را در این روزهای باقی‌مانده سریع‌تر از قبل احساس می‌کنی، دیدگاهت را عوض کن.

اگر حجم مطالب یادنگرفته و مرورنشده، آرامشت را برهم می‌زنند، زاویه‌ی نگاهت را وسیع کن.

اگر منطق و احساست مدام در حال کشمکش با هم هستند، زودتر تصمیم بگیر.

احساس به تو می‌گوید: افسوس برای روزهایی که از دست رفت. افسوس برای تلاشی که باید تبدیل به سخت‌کوشی می‌شد ولی نشد و افسوس.

منطق می‌گوید:‌ رها کن این افسوس‌ها را و بر زمان حال و آن‌چه جریان دارد، تمرکز کن. هنوز فرصت داری که موفقیت را برای خودت رقم بزنی. پس قوی باش و ادامه بده. درگیر اما و اگرها نباش. با جدّیت، هر آن‌چه را تا کنون چیده‌ای جمع‌بندی کن. آموخته‌هایت را در قفسه‌های ذهنت به‌درستی بچین و تلاش هدفمندی داشته باش. باور کن همه چیز به نفع توست و هیچ مانعی برای پیشرفت تو وجود ندارد، مگر آن‌که خودت بخواهی با افکار مزاحم، موانع را ایجاد کنی.

حرف منطق را گوش کن تا حالِ این روزهایت خوب باشد. یادت باشد الماس از تراش می‌درخشد و انسان از تلاش. موفقیت، انتظارت را می‌کشد تا پرانرژی و درخشان به سراغش بروی؛ پس منتظرش نگذار.