چگونه در ایام جمع‌بندی، رتبه‌ی خود را تخمین بزنیم؟

در دوران نزدیک به کنکور سراسری و ماه‌های پایانی نزدیک به کنکور در کانون فرهنگی آموزش دانش‌آموزان کنکوری از کتاب زرد برای شبیه‌سازی کنکور استفاده می‌کنند.در دوران نزدیک به کنکور سراسری و ماه‌های پایانی نزدیک به کنکور در کانون فرهنگی آموزش دانش‌آموزان کنکوری از کتاب زرد برای شبیه‌سازی کنکور استفاده می‌کنند. کتاب زرد مجموعه‌ای از سؤالات کنکور سراسری سال‌های گذشته‌ی کنکور سراسری است.

روش استفاده از کتاب زرد:

این کتاب به روش 3 روز یک‌بار استفاده می‌شود؛ یعنی دانش‌آموز در یک نصف روز از خود آزمون می‌گیرد و دو روز و نیم بعدی به تصحیح و بررسی آزمون می‌پردازد و تعداد درست، نزده و غلط خود را به دست می‌آورد و با استفاده از آن می‌تواند درصد خود را محاسبه کند.

موضوعی که بعد از محاسبه‌ی تعداد سؤالات درست، نزده و غلط یا به دست آوردن درصد پیش می‌آید این است که «با این شرایط رتبه‌ی ما در کنکور سراسری چند می‌شود؟»

در کانون فرهنگی آموزش به این نکته توجه شده و برای آن راه‌حلی وجود دارد و راه‌حل آن در DVD آخر کتاب زرد است.

بعد از پایان برگزاری آزمون شبیه‌ساز در دوران جمع‌بندی، دانش‌آموزان در رشته‌ی ریاضی، تجربی و انسانی با وارد کردن درصد به‌دست‌آمده از درس‌های موجود در دفترچه‌ی سؤالات کنکور در رشته‌های مختلف می‌توانند محدوده‌ی رتبه‌ی کنکور خود را در مناطق یک، دو، سه در سال‌های مختلف مشاهده کنند.

هم‌چنین امکان مشاهده‌ی کارنامه‌ی دانش‌آموزان کانونی از نقاط مختلف کشور نیز در این قسمت فراهم شده است.

علاوه بر قسمت تخمین رتبه در این DVD چه قسمت‌های دیگری وجود دارد؟

* شامل بیش از 7000 سؤال تستی از آزمون‌های سال‌های گذشته: از مزایای این DVD وجود تعداد سؤال بالاست که باعث تمرین و تکرار بخش‌های مختلف می‌شود.

* شامل فیلم و انیمیشن‌های آموزشی

* شامل اسلایدهای آموزشی

دانش‌آموزان در صورت عدم یادگیری مطالب می‌توانند برای تفهیم بهتر و بیش‌تر مطالب به این قسمت‌ها مراجعه کنند. هم‌چنین آمادگی خود را برای برگزاری آزمون شبیه‌ساز بعدی و درنهایت آمادگی برای حضور در کنکور سراسری بیش‌تر کنند.

امیدوارم با استفاده از این مجموعه بتوانید به هدف نهایی خود که افزایش تراز و رتبه در کنکور سراسری است  برسید.