مهاجم ایرانی در تیم الخریطیات قطر

یک روزنامه قطری از احتمال حضور یک مهاجم ایرانی در تیم الخریطیات خبر داد.روزنامه «الرایه» قطر در گزارشی به بررسی وضعیت تیم الخریطیات قطر و نقل و انتقالات این باشگاه پرداخته است. در بخشی از این گزارش درباره جذب بازیکنان جدید با میان تیتر «بازیکنان ایرانی و آفریقایی الخریطیات را کامل می‌کنند» آمده است: باشگاه به دنبال جذب جانشین بازیکنان بورکینافوسویی و سنگالی است که به تازگی از تیم جده شده اند. یک مهاجم آفریقایی و ایرانی در اولویت الخریطیات است.»

پیش از این روزنامه الشرق هم از مذاکرات باشگاه الخریطیات با یک مهاجم ایرانی خبر داده بود.

منبع :