نوروز 96

جمع بندی نکته‌های مبحث معادله درجه دوم

جمع‌بندی نکته‌های معادله درجه دوم ضمیمه شده است و قابل استفاده برای کنکوری‌های ریاضی و تجربی است.کنکوری‌های عزیز  

جمع‌بندی نکته‌های معادله درجه دوم ضمیمه شده است و قابل استفاده برای کنکوری های ریاضی و تجربی است.

نویسنده: حسین اسفینی

فایل های ضمیمه
معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی