فضانوردان برای نخستین بار به اتاقک بادشونده وارد شدند

یک هفته پس از راه‌اندازی ماژول فضایی 'بیم' در ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS، فضانوردان برای نخستین بار وارد این اتاقک بادشونده شدند.

به گزارش گروه علمی ایرنا از دویچه وله ، محفظه‌ بادشونده‌ 'بیم' در ایستگاه فضایی بین‌المللی به حس‌گرهایی مجهز است که حرارت خورشید و تغییرات شدید دمایی در فضا را اندازه می‌گیرد. این داده‌ها برای تنظیم ماموریت‌های آتی فضانوردان از اهمیت زیادی برخوردار است.

یک هفته پس از راه‌اندازی ماژول فضایی 'بیم' در ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS، جفری ویلیامز فضانورد آمریکایی و اولگ کریپوچکا همتای روسی او برای نخستین بار وارد این اتاقک بادشونده شدند.

ویلیامز روز 29 ماه مه، هفت ساعت برای بادکردن این محفظه‌ی فضایی که 4 متر درازا و 3/2 متر قطر دارد، وقت صرف کرد.قرار است این ماژول در آینده به عنوان مکان سکونت روی ماه یا مریخ بکار رود. ویژگی این ماژول بادشونده در این است که هنگام حمل و نقل به ISS، فضای زیادی را اشغال نمی‌کند.

** ماموریت فضانوردان

اولگ کریپوچکا و جفری ویلیامز پس از ورود به محفظه‌ بادشونده، مشغول اندازه‌گیری فشار هوا و گردآوری داده‌های مربوط به تغییرات آن شدند. قرار است در هفته‌ آینده نیز وضعیت درون اتاقک بادشونده و تجهیزات داخل آن دوباره مورد آزمایش قرار گیرد.

'بیم' به حس‌گرهایی مجهز است که حرارت خورشید و تغییرات شدید دمایی در فضا را اندازه می‌گیرد. این داده‌ها برای تنظیم ماموریت‌های آتی فضانوردان از اهمیت زیادی برخوردار است.

قرار است در آینده مقاومت 'بیم' در برابر زباله‌های سرگردان فضایی نیز مورد آزمایش قرار گیرد.این پژوهش‌ها قرار است به دفعات و در ظرف 2 سال انجام شوند.

'بیم' ساخت یک شرکت خصوصی آمریکایی است و سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا برای تهیه‌ی آن 18 میلیون دلار هزینه کرده است.

منبع :