تحليل آزمون 21 خرداد 1395 

گروه الکترونيک - سوم هنرستان

 

 داوطلبان گرامي با بررسي نتايج آماري كارنامه شما نتايج زير حاصل شده است:

 

نام درس

مدارهاي الكتريكي

الکترونیک عمومي و كارگاه

مباني مخابرات و راديو و آزمايشگاه

داوطلباني كه به 100%‌سوالات پاسخ گويي كرده اند

-

-

-

سخت ترين سوال

53

71

91

آسان ترين سوال

46

75

100

تعداد سوالات دام دار

2

2

1

 

ميزان اشتباهات متداول در تمامي دروس كاهش يافته كه اين امر بسيار مطلوب است.


 چندتا از 10 تا؟

در اين تحليل با بررسي کارنامه دانش آموزان در کنکور سراسري سال هاي قبل و مقايسه آن با نتايج حاصل شده در آزمون 21 خرداد نتايج زير حاصل شده است:


 

تراز داوطلبين

7000

6250

5500

4750

کنکور سراسري

5

4

3

2

آزمون 21 خرداد

0

2

1

0

 

  اين اعداد به چه معناست؟  

در آزمون سراسري داوطلباني که تراز آن ها در محدوده 5500 قرار داشته است توانسته بودند از هر 10 سوال آزمون به 3 مورد آن به صورت صحيح پاسخ گويي کنند.!

 

به دليل كاهش تعداد داوطلبان در جلسه آزمون نتايج از صحت كافي برخوردار نيست.

   به اميد موفقيت تمامي دانش آموزان

پويا زرافشان  

مسئول دفترچه الکترونيک سوم هنرستان

درس 7 تا 9 از دین و زندگی چهارم دبیرستان ( نگاه به گذشته)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی چهارم دبیرستان)
دبیر : محمد رضایی بقا