مینا توکلی رتبه‌ی 22 کشوری انسانی و دوران جمع‌بندی

صحبت‌های مینا توکلی رتبه‌ی 22 کشوری انسانی از اصفهان (رشته‌ی حقوق دانشگاه تهران) را در مورد دوران جمع‌بندی در زیر بخوانید...

مینا توکلی رتبه‌ی 22 کشوری انسانی و دوران جمع‌بندی

در جلسه‌ی نفرات برتر 21 خرداد 1395، سه نفر از پشتیبان‌های ویژه و برترهای کنکور، در مورد دوران جمع‌بندی خودشان صحبت کردند. در زیر، صحبت‌های مینا توکلی رتبه‌ی 22 کشوری انسانی از اصفهان‌ (رشته‌ی حقوق دانشگاه تهران) را در مورد دوران جمع‌بندی بخوانید:

مینا توکلی رتبه‌ی 22 کشوری انسانی و دوران جمع‌بندی


من هیچوقت ناامید نشدم آخرین آزمون جامع کانون یعنی درست یک هفته قبل از کنکور، ادبیات را 30 درصد زدم و هر چند خیلی ناراحت شدم و با این‌که این درس در انسانی خیلی مهم است ولی به جای این‌که خودم را ببازم آن را رفع کردم به این صورت که از آن موقع تا کنکور هر چند زمان کمی بود با پاسخ دادن به چند مجموعه تست مشکلم را رفع کردم به طوری‌که در کنکور این درس را 94 درصد زدم.

همیشه هر وقت نتیجه‌ی من بد می‌شد تلاش می‌کردم و آن را رفع می‌کردم حتی اگر زمان هم کم بود.

نکته‌ی دیگری که موفقیت من تاثیر داشت این بود که عمومی‌های کنکورهای قبل از کنکور انسانی را بررسی کردم. پیشنهاد می‌کنم کسانی که رشته‌ی دیگر هم شرکت کرده‌اند سر جلسه‌ی آن رشته‌ها حاضر شوند و سوالات عمومی را ببیند. کنکور انسانی آخرین کنکور بود و من خودم کنکور رشته‌ی زبان را هم دادم و میانگین دروس عمومی‌ام حدود 70 و 80 درصد شد. دروس عمومی رشته‌های ریاضی و هنر را هم در سایت کانون چک کرده بودم. سوالات دروس عمومی رشته‌ی تجربی را هم نگاه کردم و تا قبل از خواب عمومی‌هایش را چک کردم و این کار خیلی به من در کنکور کمک کرد چرا که چند سوال مشابه آن کنکورها در کنکور ما هم آمده بود و در کل در کنکور در دروس عمومی دو تا100درصد و دو تا بالای 90 درصد داشتم.

کاظم قلم‌چی: این برترها روی مدیریت هیجانات خودشان کار کرده‌اند و هم‌چنین ایده‌هایشان را واضح وشفاف بیان کردند.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی