نوروزی رتبه 24 کنکور : در دوران جمع‌بندی 700 نمره پیشرفت کردم!

در مفاله‌ی زیر معصومه نوروزی در مورد این‌که چگونه در دوران جمع‌بندی یشرفت کرده است سخن گفته....

نوروزی رتبه 24 کنکور : در دوران جمع‌بندی 700 نمره پیشرفت کردم!

در مفاله‌ی زیر معصومه نوروزی رتبه 24 منطقه 3 ریاضی از شهرستان کنگان استان بوشهر (رشته‌ی برق دانشگاه صنعتی شریف)در مورد این‌که چگونه در دوران جمع‌بندی یشرفت کرده است سخن گفته....

نوروزی رتبه 24 کنکور : در دوران جمع‌بندی 700 نمره پیشرفت کردم!

 مینا توکلی رتبه 22 انسانی -  معصومه نوروزی رتبه 24 ریاضی   - مائده آشفته رتبه 1 ریاضی    


میانگین تراز من در آزمون‌های کانون 6000 بود ولی در این ایام ترازم به 6700 رسیدم. تراز رتبه‌های زیر 30 منطقه‌ی 3 همه به جز من، بالاتر از 7000 است و نتایج تا قبل از دوران جمع‌بندی نشان می‌داد که در سطح برق امیرکبیر هستم و درصدهایم نسبت به قبولی‌های برق شریف پایین تر بود ولی توانستم در دوران جمع‌بندی رشد کنم.

در دوران جمع‌بندی بیشتر روی آن‌چه یاد گرفته بودم تمرکز کردم، مطمئن بودم می‌توانم از همه‌ی مطالبی که یادگرفته‌ام استفاده کنم.

 هم‌چنین عمومی‌هایم خیلی به من کمک کرد. در دوران جمع‌بندی وقتی در سایت کانون نتایج رتبه‌های برتر را نگاه می‌کردم می‌دیدم که خیلی‌ها براساس تفاوت عمومی‌ها با این‌که تراز اختصاصی یکسانی دارند نتایج بهتری کسب کرده‌اند و این سبب ‌شد بیشتر روی عمومی‌ها دقت کردم و نتیجه گرفتم به طوری‌که در آزمون آخر تراز عمومی‌هایم 7800 شد و در کنکور هم همین‌طور شد.

نکته‌ی دیگر این‌که من در دوران جمع‌بندی خیلی آرامش داشتم. یادم است سال سوم که بودم در یکی از مجله‌های کانون در مورد یکی از رتبه‌های برتر تیتر مطلبی این بود که در روزهای نزدیک به کنکور آرامش داشتم و او در توضیح علت آرامشش گفته بود چون من هر چه که در توانم است انجام دادم از همان زمان یعنی از سال سوم من هم تمام تلاشم را کردم و حس می‌کنم همین اتفاق هم افتاد.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی