مائده آشفته رتبه‌ی 1 منطقه 3 ریاضی 94 و دوران جمع‌بندی

در جلسه‌ی نفرات برتر 21 خرداد 1395، مائده آشفته برآبادی رتبه‌ی 1 منطقه‌ی 3 ریاضی کنکور 94 (رشته‌ی برق دانشگاه صنعتی شریف) از خواف در مورد دوران جمع‌بندی صحبت کردند که در زیر آمده است:

مائده آشفته رتبه‌ی 1 منطقه 3 ریاضی 94 و دوران جمع‌بندی

در جلسه‌ی نفرات برتر 21 خرداد 1395، مائده آشفته برآبادی رتبه‌ی 1 منطقه‌ی 3 ریاضی کنکور 94 (رشته‌ی برق دانشگاه صنعتی شریف) از خواف در مورد دوران جمع‌بندی خودش برای کنکوری‌های 95 صحبت کرد که بخشی از صحبت‌های ایشان در زیر آمده است:

مائده آشفته رتبه‌ی 1 منطقه 3 ریاضی 94 و دوران جمع‌بندی

 مینا توکلی رتبه 22 انسانی -  معصومه نوروزی رتبه 24 ریاضی   - مائده آشفته رتبه 1 ریاضی    


در ابتدا به این نکته اشاره می‌کنم که ما سال پیش در این روز یعنی 21 خرداد 94 کنکور دادیم. من از جلسه که بیرون آمدم چون به خودم اطمینان داشتم می‌دانستم خوب داده‌ام فقط شیمی سخت بود ولی می‌دانستم برای همه سخت است و قبل از بیرون آمدن از جلسه‌ی کنکور هم با خودم گفتم که قطعا برای همه سخت است.

کاظم قلم‌چی: وقتی می‌بینید سوال سخت است باید بتوانید تشخیص دهید که برای همه هم همین‌طور است

در دوران جمع‌بندی 2روز یکبار کار کردم 12 مجموعه کنکور را از خودم امتحان گرفتم. تخمین رتبه را برای آزمون‌های 93 و 92 استفاده کردم و رتبه‌هایی که تخمین می‌زد همین حدود بود مثلا رتبه‌ام بین 1 تا 50 می‌شد. در 1.5 باقی‌مانده روی مباحثی که ضعف داشتم تمرکز می‌کردم برای عمومی ها برنامه‌ی منظمم را ادامه دادم هم‌چنین تاریخ ادبیات را به مدت یک ربع به صورت منظم هر روز مرور می‌کردم.

من در هر 3 آزمون آخر کانون را شرکت کردم.

برای تورق یک هفته زمان گذاشتم ولی همان روز اول که تورق سریع کردم فهمیدم زمان کم دارم و با این سرعت به 10 روز زمان نیاز دارم و آن را مدیریت کردم به این صورت که وسواسم را کاهش دادم و فقط به نکات مهم پرداختم. من تمام نکات آزمون‌ها را در برگه‌هایی نوشته بودم و در این مدت هم یک برگه دیگر نوشتم و آن را روز قبل کنکور مرور کردم.

آزمون‌های دوران جمع‌بندی سبب شد آرامش پیدا کنم و می‌دانستم نتیجه‌ی من باتوجه به نتایجم در این ایام، در کنکور هم به همین صورت خواهد بود. میانگین تراز من در آزمون‌های کانون 7864 بود در کنکور هم نتیجه گرفتم.

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی