شفیعی تراکتوری ماند

مدافع میانی تراکتورسازی قراردادش را با این تیم تمدید کرد.

شفیعی تراکتوری ماند

خالد شفیعی قراردادش را به مدت یک سال دیگر با تراکتورسازی تمدید کرد.

این بازیکن در لیگ چهاردهم به تراکتورسازی پیوست.او مذاکراتی با پرسپولیس داشت ولی درنهایت در تبریز ماندگار شد.

منبع :