شفیعی با تراکتورسازی تمدید کرد

مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی قراردادش را یک فصل دیگر تمدید کرد.

خالد شفیعی قراردادش را به مدت یک سال با تراکتورسازی تمدید کرد.

این بازیکن در لیگ چهاردهم به تراکتورسازی پیوست.

او مذاکراتی با پرسپولیس داشت ولی درنهایت در تبریز ماندگار شد.

منبع :

حرکت شناسی در دو بعد از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی