نوروز 96

مشاوره‌ی درس دین و زندگی برای دوران جمع‌بندی

در این مطلب سعی بر این است قسمت‌های مهم آیات پرتکرار و اندیشه‌ی تحقیق که بیشتر مورد توجه طراحان سؤال است به تفکیک درس و کتاب بازگو شود.
در این مطلب مشاوره سعی بر این است قسمت‌های مهم آیات پرتکرار و اندیشه‌ی تحقیق‌ که بیشتر مورد توجه طراحان سؤال است به تفکیک درس و 

کتاب بازگو شود.

مشاوره‌ی درس دین و زندگی برای دوران جمع‌بندی

مشاوره‌ی درس دین و زندگی برای دوران جمع‌بندی


فایل های ضمیمه
تعادل ( مسائل تعادل )‌ از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی