در مجموعه سؤالات کنکور سراسری،9سؤال به مبحث مفهوم اختصاص دارد.

معمولاً3سؤال از کتاب زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی، 3 سؤال از کتاب ادبیات فارسی 3 و 3 سؤال از کتاب ادبیات فارسی 2 مطرح می‌شود.

داوطلبان کنکور سراسری معمولاً در پاسخ‌گویی به سؤالات این مبحث مشارکت بیشتری دارند.

در این نامه‌ی آموزشی، ابیات و جملات کتاب ادبیات پیش دانشگاهی (نیم‌سال دوم) به همراه ابیاتی که در کنکور سراسری چند سال اخیر  به کار رفته‌اند، آمده است.

مرور این ابیات می‌تواند در تشخیص مفاهیم  متون کتاب درسی مؤثر باشد.

30 بیت قرابت معنایی - ادبیات پیش دانشگاهی (نیم‌سال دوم)

فایل ضمیمه را دانلود کنید.