استقلال تهران و اینترمیلان توافقنامه همکاری امضا کردند

باشگاه استقلال تهران و اینترمیلان ایتالیا تفاهنامه ای برای همکاری امضا کردند.به گزارش ایرنا از باشگاه استقلال، بر اساس این تفاهنامه باشگاه های استقلال تهران و اینترمیلان ایتالیا در زمینه تیم های پایه و آکادمی برای معرفی و پرورش استعدادهای برتر همکاری خواهند کرد.

در این جلسه بهرام افشارزاده سرپرست، شاهرخ سبک دست عضو هیات مدیره و عباس کردنوری رئیس آکادمی باشگاه استقلال به نمایندگی از این باشگاه حضور داشتند.

منبع :