ثبت ژن تحمل به شوری در گیاه پسته از سوی محققان ایرانی

پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات در آنالیز ژن‌های درگیر در تحمل اسمزی در ارتباط با تنش شوری و بیان ژن‌های مرتبط با آن در گیاه پسته موفق به توالی یابی این ژن و ثبت آن شدند.

ثبت ژن تحمل به شوری در گیاه پسته از سوی محققان ایرانی

به گزارش سرویس علمی ایسنا، زینب حمیدی تبار دانشجوی مجری طرح با اشاره به جزئیات این طرح توضیح داد: شوری یکی از عوامل محیطی مهم و موثر در کمیت و کیفیت عملکرد گیاهان است که امروزه به دلیل گرم شدن کره زمین و به تبع آن محیط زیست و کاهش میزان بارندگی، این پدیده روز به روز در حال افزایش است.

وی با اشاره به اینکه عملیات به‌زراعی به همراه اصلاح ژنتیکی گیاهان در کاهش مشکلات این پدیده محیطی مؤثر است، افزود: در این تحقیقات که با عنوان «آنالیز ژن‌های درگیر در تحمل اسمزی گیاه پسته Pistacia vera L » اجرایی شد، به بررسی تنش شوری و بیان ژن‌های مرتبط با تنش شوری دو رقم پسته EBR1 و « بنه» پرداخته شد.

حمیدی تبار، پسته EBR1 را رقمی دانست که در ایران کشت می‌شود و رقم بنه را نژاد وحشی پسته معرفی کرد.

وی ادامه داد: در این تحقیق تنش شوری بر اساس ظرفیت مزرعه طی مدت 21 روز بر روی هر  دو رقم پسته اعمال شد.

مجری طرح با اشاره به نتایج به دست آمده از این تحقیق اضافه کرد: در آنالیز واریانس، اختلاف معنی‌داری بین ارقام پسته مشاهده نشد ولی اختلاف معنی‌داری در مورد تنش اعمال شده مشهود بود.

این محقق واحد علوم تحقیقات با بیان این که در این تحقیق ژن ACTIN برای اولین با در دنیا در پسته ایزوله و توالی‌یابی شد، یادآور شد: این ژن در   National Center for Biotechnology Information یا (NCBI) با کدjz898211 به ثبت رسید.

وی اظهار کرد: علاوه بر آن جهت بررسی مکانیزم تحمل شوری در پسته بیان دو ژن مرتبط با تنش شوری بررسی و با توجه به نتایج بیان ژن، مشاهده شد. ژن NAC در زمان اعمال تنش افزایش بیان معنی‌داری در حد 3.55 پیدا شد ولی در ژن SOS تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

این تحقیق با راهنمایی دکتر آسا ابراهیمی و دکتر مهدی رهایی و به مشاوره دکتر رضا عزیزی نژاد اجرایی شد.

منبع :

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب