ساخت ماده ای که ای‌کولای را ظرف 30 ثانیه از بین می‌برد

محققان موسسه بیومهندسی و نانوفناوری سازمان علم، فناوری و تحقیقات سنگاپور (A+STAR) ماده جدیدی ساخته اند که می‌تواند بطور موثری باکتری اشرشیا کولای را تنها 30 ثانیه پس از تماس از بین ببرد.

ساخت ماده ای که ای‌کولای را ظرف 30 ثانیه از بین می‌برد

به گزارش سرویس علمی ایسنا به نقل از واشنگتن پست، این ماده جدید موسوم به "الیگومرهای ایمیدازولیوم" می‌تواند به کاهش نگرانی‌های فزآینده در مورد عفونت ای‌کولای و همچنین باکتری‌های دیگر مقاوم به دارو کمک کند.

این ماده آنتی باکتریال می‌تواند ای‌کولای را با کارایی 99.7 درصد از بین برده و از رشد آن جلوگیری کند. این امر نشان‌دهنده کاربردهای زیاد این ماده بویژه در محصولات بهداشت شخصی است.

ساختار منحصربفرد این ماده آن را قادر می‌سازد تا به درون غشای سلول باکتری نفوذ کرده و آن را از بین ببرد. از سوی دیگر، آنتی‌بیوتیک‌ها بدون نفوذ به درون این غشا به کشتن این باکتری می‌پردازند. این امر بدان معنی است که ساختار دست نخورده سلول است که باعث ایجاد باکتری‌های مقاوم به دارو می‌شود.

این ماده تنها باکتری ای‌کولای را از بین نمی‌برد بلکه اطمینان حاصل می‌کند که هیچکدام از ساختارهای سلول باکتری زنده نمانده‌اند و به این شکل از رشد مجدد باکتری جلوگیری می‌کند.

بار مثبت این ماده همچنین استفاده از آن را ایمن کرده و با هدف قرار دادن باکتری دارای بار منفی ای‌کولای، به سلول‌های قرمز خون آسیب نمی‌رساند.

این ماده بجز ای‌کولای بر روی باکتری ها و قارچهای مقاوم به داروی دیگر مانند سودوموناس آئروژینوزا، کاندیدا آلبیکنس و استافیلوکوکوس اورئوس آزمایش شد و نشان داد که می‌تواند این میکروب‌های بیماری‌زا را در کمتر از دو دقیقه با کارایی 99.9 درصد از بین برد.

ماده مذکور به شکل پودر قابل حل در آب ارائه شده است.  زمانی که الیگومرهای ایمیدازولیوم در الکل حل می‌شوند، به سرعت به شکل ژله‌ای در می‌آیند. می‌توان این ماده را به اسپری‌های الکل مورد استفاده در خانه، بیمارستان و فضاهای عمومی برای کشتن باکتری‌ها و اجتناب از شیوع بیشتر آن‌ها افزود.

این تحقیق در مجله Small منتشر شده است.

منبع :