خداحافظی موقتی سر‌خپوشان با درفشی فر

نخستین تمرین سر‌خپوشان پایتخت در زمینی به غیر از ورزشگاه درفشی فر برگزار می‌شود.

خداحافظی موقتی سر‌خپوشان با درفشی فر

مسئولان پرسپولیس قصد دارند آماده سازی و بازسازی زمین ورزشگاه درفشی فر را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کنند.

بر این اساس سر‌خپوشان برای آماده سازی فصول آینده نمی‌توانند در زمین درفشی‌فرتمرین کنند.

بنابراین نخستین تمرین شاگردان بر‌انکو در روز شنبه هفته آینده در زمین شماره 2 آزادی یا ورزشگاه شهید‌ کاظمی برگزار می‌شود.

پندار خمار‌لو مدیر رسانه ای باشگاه پرسپولیس با تاکید این موضوع گفت: مسئولان در حال رایزنی با مسئولان 2 ورزشگاه هستند تا تیم در یکی از ورزشگاه‌ها تمرین کند.

منبع :