نوروز 96

تمدید مهلت نام نویسی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

نام نویسی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 95 تا ساعت 24 یکشنبه 23 خرداد تمدید شد.داوطلبان برای نام نویسی و انتخاب رشته در این آزمون باید به نشانی WWW.SANJESH.ORG مراجعه کنند .

این آزمون عصر جمعه 22 مرداد برگزار می شود. 

منبع :

مغناطیس و القای الکترومغناطیسی از فیزیک سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : افشین مینو