تمدید مهلت نام نویسی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

نام نویسی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 95 تا ساعت 24 یکشنبه 23 خرداد تمدید شد.

تمدید مهلت نام نویسی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

داوطلبان برای نام نویسی و انتخاب رشته در این آزمون باید به نشانی WWW.SANJESH.ORG مراجعه کنند .

این آزمون عصر جمعه 22 مرداد برگزار می شود. 

منبع :