تمدید مهلت نام نویسی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

نام نویسی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 95 تا ساعت 24 یکشنبه 23 خرداد تمدید شد.داوطلبان برای نام نویسی و انتخاب رشته در این آزمون باید به نشانی WWW.SANJESH.ORG مراجعه کنند .

این آزمون عصر جمعه 22 مرداد برگزار می شود. 

منبع :