سپاهان به اردو می‌رود

تیم فوتبال سپاهان در نظر دارد تا به اردوی خارج از کشور برود و سه کشور راه هم انتخاب کردند.

سپاهان به اردو می‌رود

سپاهانی ها قصد دارند تا پیش از آغاز فصل به اردو بروند و به احتمال فراوان شاگردان ویسی به یکی از سه کشور ترکیه ،روسیه و اوکراین خواهند رفت.

منبع :