آزمون جامع فیزیک (جمع بندی نیمسال دوم)

آزمون جمع بندی نیمسال دوم فیزیک به همراه پاسخ تشریحی

آزمون جامع فیزیک (جمع بندی نیمسال دوم)

کنکوری های عزیز ریاضی و تجربی؛


سوالات چهارگزینه ای آزمون جامع 2 فیزیک که جمع بندی نیمسال دوم می باشد را در زمان مصوب کنکور و استاندارد آن حل نمایید.فایل سوال و پاسخ سوالات را از ذیل دانلود نمایید