ثبت صدای ستارگان 13 میلیارد ساله کهکشان راه شیری

تیمی از اخترفیزکدانان دانشگاه بیرمنگام توانسته‌اند با موفقیت از داده‌های تلسوپ کپلر برای ثبت صداهای منتشر شده توسط ستارگان باستانی استفاده کنند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا به نقل از سی‌نت، این تحقیق بر هشت ستاره قرمز غول‌پیکر تمرکز داشت که کوچکترین آن‌ها چند برابر جرم خورشید بوده و سه برابر آن سن دارد.

محققان به بررسی رصدهای کپلر از ستارگان خوشه کروی M5 پرداختند که در فاصله 7200 سال نوری در صورت‌فلکی عقرب قرار دارد. تصور می‌شود که سن این خوشه حدود 13 میلیارد سال باشد که آن را به یکی از باستانی‌ترین خوشه‌های ستاره‌ای در کهکشان راه شیری تبدیل کرده است.

ستاره‌شناسان از تکنیکی موسوم به لرزه‌شناسی ستاره‌ای برای رصد نوسان‌های طنین‌دار در ستارگانی استفاده کردند که تصور می‌شود مسئول پالس‌های کوتاه درخشندگی باشند. بنظر می‌رسد این نوسانات در اثر تعامل صدای درون ستارگان با بخش داخلی آن‌ها ایجاد می‌شوند.

محققان توانستند به نت‌های یک گروه کر ستاره‌ای که در اثر نوسان ایجاد شده بودند، گوش داده و گاز و جرم ستارگان انتخابی را تخمین بزنند.

کوچکترین ستاره این گروه که همچنان از خورشید بزرگتر است، یک نت نسبتا بالا را منتشر می‌کرد و سایر هشت ستاره قرمز غول پیکر، صدای بم تری تولید کردند.

منبع :

تکنولوژی زیستی از زیست شناسی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سجاد عبیری