تجهیز کتابخانه دبستان بهار طلائیه در شهرستان پردیس

تجهیز کتابخانه دبستان بهار طلائیه در شهرستان پردیس

تجهیز کتابخانه دبستان بهار طلائیه در شهرستان پردیس

بنیاد علمی آموزشی قلم چی ، کتابخانه دبستان بهار طلائیه را در منطقه 8 آموزش و پرورش واقع در شهرستان پردیس را تجهیز  نمود .

خانم آبیاری  ، مدیر دبستان می گوید این مرکز در سال 1387 تاسیس شده و درسال تحصیلی جاری 500 دانش آموز پسر را  در مقطع دبستان تحت پوشش دارد .

ایشان اقلام اهدایی به دبستان را 3 میز مطالعه ،5 قفسه کتابخانه و 12 عدد صندلی ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 26/480/000 ریال ( 2 میلیون و 648 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،484 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه دبستان بهار طلائیه در شهرستان پردیس

تجهیز کتابخانه دبستان بهار طلائیه در شهرستان پردیس