بنیاد علمی آموزشی قلم چی ، 8 کتابخانه کلاسی و 8دستگاه تخته وایت برد به دبستان حق وردیان واقع در روستای سیاه بند از توابع شهرستان پردیس اهدا نمود .

خانم پازوکیان  ، مدیر دبستان می گوید این مرکز در سال 1377 تاسیس شده و درسال تحصیلی جاری 400 دانش آموز دختر و پسر را دو شیفت صبح و بعدازظهر در مقطع دبستان تحت پوشش دارد .

هزینه اقلام اهدایی 33/910/000 ریال ( 3 میلیون و 391 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،483 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

اهدای 8 کتابخانه کلاسی به دبستان حق وردیان در شهرستان پردیس

اهدای 8 کتابخانه کلاسی به دبستان حق وردیان در شهرستان پردیس

اهدای 8 کتابخانه کلاسی به دبستان حق وردیان در شهرستان پردیس

اهدای 8 کتابخانه کلاسی به دبستان حق وردیان در شهرستان پردیس

اهدای 8 کتابخانه کلاسی به دبستان حق وردیان در شهرستان پردیس