مطالب مشاوره ای لوح ضمیمه کتاب شیمی پایه

درس شیمی در گروه آزمایشی ریاضی ضریب ۶ و در گروه آزمایشی تجربی ضریب ۹ را دارد بطوریکه در رشته تجربی بعد از زیست شناسی و در رشته ریاضی بعد از ریاضی و فیزیک دارای اهمیت می‌باشد.

مطالب مشاوره ای لوح ضمیمه کتاب شیمی پایه

مطالب مشاوره ای لوح ضمیمه کتاب شیمی پایه:


اهمت درس شیمی در کنکور سراسری:

شیمی یکی از دروس اختصاصی در گرو ه های آزمایشی ریاضی و تجربی می باشد. این درس در گروه آزمایشیریاضی ضریب ۶ و در گروه آزمایشی تجربی ضریب ۹ را دارد بطوریکه در رشته تجربی بعد از زیست شناسی و در رشته ریاضی بعد از ریاضی و فیزیک دارای اهمیت می باشد. سهم شيمي پايه در كنكور 66 درصد و شيمي پيش 34 درصد است. شيمي دو و شيمي سه تقريباً سهم برابري در كنكور دارند.

بودجه‌بندي  شیمی پایه:

يکي از فاکتور هاي بسيار مهم موفقيت در کنکور آشنا بودن به تيپ سوال ها است. تعداد سوالات شیمی در آزمون رشته ریاضی و تجربی ۳۵ سوال و مدت پاسخگویی نیز ۳۵ دقیقه است .

به تكرار سؤالات هر مبحث در كنكور هر سال دقت كنيد و به اهميت مباحث پي ببريد.

۲۰ تا ۲۱ درصد سوالات از پایه دوم
۳۵ تا ۳۸ درصد سوالات از پایه سوم
در مجموع از پایه ها ۵۶تا۵۸ درصد سوالات

۴۲ تا ۴۴ درصد سوالات از پیش دانشگاهی می باشد.

بنابراین شيمي پايه در كنكور سراسری از اهيمت ویژه ای برخوردار است.

جدول1- 1- بودجه‌بندي درس شیمی دوم در كنكور رشته تجربي(89 تا 94)

موضوع

89

90

91

92

93

94

ساختار اتم

2

2

2

2

2

2

خواص تناوبی عنصرها

3

3

2

2

2

2

ترکیب های یونی

1

2

2

2

2

2

پیوند کووالانسی

3

2

3

3

3

4

ترکیب آلی

2

2

1

2

2

2

جدول2- 1- بودجه‌بندي درس شیمی دوم در كنكور رشته ریاضی(89 تا 94)

موضوع

89

90

91

92

93

94

ساختار اتم

3

3

3

1

3

2

خواص تناوبی عنصرها

1

2

3

4

3

2

ترکیب های یونی

2

1

1

1

1

1

پیوند کووالانسی

3

3

3

2

2

4

ترکیب آلی

2

2

1

2

2

2

جدول1- 2- بودجه‌بندي درس شیمی سوم در كنكور رشته تجربي(95 تا 94)

موضوع

89

90

91

92

93

94

استوكيومتري و واكنش‌هاي شيميايي

3

4

4

4

4

4

ترموديناميك شيميايي

3

3

3

4

4

3

محلول‌ها

4

5

2

4

4

5

جدول2-2 - بودجه‌بندي درس شیمی سوم در كنكور رشته ریاضی(95 تا 94)

موضوع

89

90

91

92

93

94

استوكيومتري و واكنش‌هاي شيميايي

4

4

4

5

4

4

ترموديناميك شيميايي

4

4

4

4

4

4

محلول‌ها

4

4

4

4

4

4

مهمترین منبع برای مطالعه، متن کتاب درسی است بطوریکه تمام سوال های کنکور  با توجه به متن کتاب درسی طرح می شوند. یادگیری برخی مطالب تنها متن کتاب درسی و دقت در آن امکان‌پذير است که می توان به شکل‌ها و جدول‌هاي موجود اشاره نمود بطوریکه تعداد سوال هایی که از این بخش ها طرح می شوند قابل توجه می باشد. از مطالب «بيش‌تر بدانيدها» در کنکور، سؤال طرح نمی‌‌شود اما مطالعه‌ی آن‌ها به يادگيري عميق مطالب درسي موجود در متن کتاب درسي کمک مي‌کند. بنابراین دانش آموزان ابتدا باید کتاب درسی خود را به خوبی مطالعه کنند. دانش آموزان همچنین می توانند در کنار کتاب درسی از ابزارهای یادگیری دیگری نظیر دی وی دی ضمیمه کتاب شیمی پایه( شیمی 2 و شیمی 3) که شامل بخش های زیر می باشد نیز استفاده کنند:

  • آزمون ها

  • فیلم های سه دقیقه ای

  • خلاصه درس ها

  • مشاوره

  • انیمیشن و ...

جدول 3- محتوای لوح ضمیمه شیمی پایه ضمیمه کتاب

ردیف

بخش

تعداد

تعداد سوال

1

آزمون های کانون

78

1000

2

آزمون 10 سوالی تستی

269

2360

4

فیلم‌های سه دقیقه‌ای

335

5

خلاصه درس

534

6

انیمیشن

42

7

برگه امتحانی

52

8

مشاوره

134

دانش آموزان کانون با تهیه ی کتاب جدول زیر می توانند به راحتی به این نرم افزار دسترسی داشته باشند و بعد از نصب در کامپیوتر از بخش های مختلف دی وی دی ضمیمه کتاب شیمی پایه استفاده نمایند:

جدول4- کتاب هایی با لوح ضمیمه شیمی پایه

شیمی پایه

آبی شیمی پایه دوم وسوم دبیرستان

استفاده از دی وی دی ضمیمه کتاب شیمی پایه:

آزمون های کانون و اهمیت آن:

يکي ديگر از کارهاي مهمي که دانش آموزان براي نتيجه‌گيري بهتر در درس شیمی پایه حتماً بايد انجام دهند، تمرین تست است.

یکی از ویژگی های مهم آزمون‌های کانون، برنامه‌ای بودن آن می باشد، ویژگی برنامه‌ای ناشی از 2 هفته‌ای بودن و هماهنگ بودن با برنامه مدرسه است. آزمون‌های کانون طوری هستند که همه دانش آموزان در هر سطح تحصیلی می‌توانند با آن همراه شوند. باید توجه کنید که برنامه راهبردی آزمون‌ها در وبسایت کانون قرار دارد و دانش‌آموزان می‌توانند به آسانی آن را دانلود و با استفاده از آن از آزمون های سال های گذشته موجود در دی وی دی از خود آزمون بگیرند.

 دانش آموزان می توانند با استفاده از این آزمون ها سرعت خواندن و هم دقت خواندن سوال ها را افزایش دهند و سرعت تست زدن خود را افزایش دهند. همچنین می توانند با استفاده از این آزمون ها به اشکالات محاسباتی خود به خوبی پی ببرند و با یک برنامه ریزی منظم این مشکل را حل نمایند.

کارنامه آزمون:  از دیگر ویژگی‌های این نرم افزار این است که دانش آموزان به راحتی بعد از اتمام آزمون می توانند نتیجه را بصورت یک کارنامه جامع(تعداد جواب درست، غلط وتعداد سوال نزده، نمره خام، نمره تراز و رتبه تراز از بین کل نفرات شرکت کننده در آن تاریخ برگزاری آزمون کانون) مشاهده نمایند.

بررسی و تحلیل آزمون:  یکی از ابزارهای آموزشی و کاربردی مفید در  بخش آزمون ها، بررسی و تحلیل کلیه سوال های موجود در آزمون های موجود در نرم افزار می باشد. دانش آموزان با استفاده از این بخش می توانند در پایان آزمون به این بخش مراجعه نمایند و به بررسی و تحلیل کلیه سوال های آزمون بپردازند و از این طریق نقاط قوت و ضعف خود در نحوه جواب دادن به سوال ها پیدا کنند بطوریکه این بخش در رفع اشکالات و همچنین در تفهیم بهتر مطالب کمک فراوانی به دانش اموزان می کند

 آزمون های 10 سوالی تستی و اهمیت آن:

سوال ها در این بخش بر اساس زیر فصل طبقه بندی شده اند و دانش آموزان به آسانی می توانند از خود آزمون بگیرند. همچنین می توانند اطلاع پیدا کنند که که چه تعداد سؤال را از بين ده سؤال پاسخ داده اند و ميزان تراز و رتبه خود را مشاهده نمایند. همچنین این امکان را برای دانش آموزان فراهم کرده است که بتوانند از طریق برگزاری آزمون از زیر فصل های موجود، کل فصل دلخواه کتاب شیمی پایه را به آسانی و در یک زمان مناسب جمع بندی کنند.

*** نکته‌ی مهم این‎جاست که اصل و مبنای آزمون تستی، مطالعه‌ی تشریحی دروس می‎باشد چرا که این نوع مطالعه در درک صحیح و همه جانبه‌ی مطالب کمک می‎کند.

فیلم های سه دقیقه ای:

فیلم به عنوان رسانه‌‍ایتاثیرگذار می‌تواند ضمن جذب مخاطب به روش های مستقیم  و غیر مستقیم، آموزش را امکان پذیر کند. جایگاه و نقش فیلم در نظام آموزشی انکارناپذیر است بطوریکه در کشورهای پیشرفته استفاده از فیلم‌های آموزشی رواج یافته و به شیوه‌های مختلف از طریق شبکه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیلم های آموزشی موجود در دی وی دی ضمیمه کتاب شیمی پایه توسط اساتید مجرب کانون فرهنگی آموزش قلم چی بر اساس فصل و زیر فصل طبقه بندی تدریس شده اند. دانش آموزان می بایست بعد از مطالعه دقیق کتاب درسی و خلاصه درس ها به این بخش از لوح ضمیمه مراجعه و در یک زمان مناسب فیلم های آموزشی سه دقیقه ای را مشاهده نمایند. استفاده فیلم های سه دقیقه ایی به دانش آموزان در یادگیری سریع بخش های مختلف کتاب درسی(متن کتاب، جدول و نمودارها و...)، آشنایی با انواع مختلف سوال های طرح شده از کتاب شیمی پایه و همچنین سوال های ترکیبی در کنکور سراسری کمک فراوانی میکند. دانش آموزان همچنین می توانند با مشاهده فیلم های آموزشی موجود در نرم افزار با نحوه حل انواع مختلف سوال های کنکوری و امتحانی به خوبی آشنا شوند و از این امر مهم در آزمون های تشریحی و تستی به خوبی استفاده نمایند.

جدول 5- محتوای لوح ضمیمه بر اساس مباحث کتاب درسی شیمی 2

فصل

تعداد خلاصه درس

تعداد ویدئو

تعداد آزمون 10 سوالی

تعداد سوال 10

 سوالی

تعداد انیمیشن

ساختار اتم

136

49

8

80

12

خواص تناوبی عنصرها

64

30

8

77

7

ترکیب های یونی

49

28

8

79

6

پیوند کووالانسی

47

44

19

190

11

ترکیب آلی

23

15

6

58

6

آزمایشگاه

-

-

2

20

-

ترکیبی

8

3

-

-

-

جمع

327

169

55

504

42

جدول6- محتوای لوح ضمیمه بر اساس مباحث کتاب درسی شیمی 3

فصل

تعداد خلاصه درس

تعداد ویدئو

تعداد

 آزمون

10 سوالی

تعداد

سوال 10

 سوالی

تعداد

انیمیشن

استوكيومتري و واكنش‌هاي شيميايي

102

63

12

120

12

ترموديناميك شيميايي

70

53

14

133

10

محلول‌ها

33

50

14

134

12

ترکیبی

4

1

-

-

-

جمع

207

166

40

387

35

خلاصه درس:

در این بخش امکان مطالعه خلاصه درس ها ی درس شیمی 2 و 3 به تعداد 534 عدد به آسانی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. دانش آموزان بهتر است بعد از مطالعه دقیق مباحث کتاب درسی به بخش اسلایدها مراجعه نمایند و با دقت بیشتری خلاصه درس های مباحث مختلف را مطالعه نمایند. همچنین دانش آموزان می بایست هنگام مطالعه ی فصل های جدید، مطالب فصل قبل را از روی خلاصه های موجود در دی وی دی بخوانند تا آنها را فراموش نکنند و بتوانند این درس را چندین بار به طور جدی و فعال مرور کنند.

انیمیشن:

 این نرم افزار شامل حدود 77 انیمیشن آموزشی از بخش های مختلف کتاب شیمی 2 و 3 می باشد که به یادگیری بهتر و سریع دانش آموزان کمک فراوانی می کند. مطمئنا دانش آموزان عزیز از تاثیر تصویر در یادگیری و ماندگاری مطالب در ذهن آگاهی کامل دارند. انیمیشن های آموزشی برای یادگیری بهتر مطالب و همچنین همسان سازی مطالب متناسب با نیاز های دانش آموزان بسیار مفید است. از دیگر ویژگی های آن به انعطاف پذیری و جذابیت و همچنین درک آسان مطالب موردیادگیری می توان اشاره نمود.

مشاوره:

یکی دیگر از بخش های مهم که به دانش آموزان در پیشرفت درسی بخش مشاوره ای دی وی دی ضمیمه کتاب می باشد. در این قسمت به تعداد 134  فایل تصویری، صوتی و خواندنی از مشاوران برتر کانون فرهنگی آموزش وجود دارد که  به بررسی چگونگی مطالعه درس شیمی دوم و سوم، نحوه برنامه ریزی، اهمیت مطالعه در تایستان،  دوران طلایی نوروز، نحوه مطالعه و جمع بندی در نیم سال اول و دوم تحصیلی، بررسی اهمیت امتحان نهایی، معرفی و انتخاب منابع، مهندسی دوباره منابع، روش سه روز یک بار، تورق سریع، تخمین رتبه و تراز و... می پردازند. دانش آموزان به راحتی می توانند از راهکارهای کاربردی مشاوران برتر برای حل مشکلات درسی، بهبود و پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند.

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب