کاپیتان تیم فوتبال پیکان قرارداد خود را تمدید کرد

صادق بارانی کاپیتان تیم فوتبال پیکان و شهریار مغانلو بازیکن این تیم قرارداد‌های خود را تمدید کردند. عصر امروز صادق بارانی کاپیتان تیم فوتبال پیکان با حضور در این باشگاه پس انجام مذاکره با مسئولان باشگاه و مجید جلالی قراردادش را با تیم فوتبال پیکان تمدید کرد.

همچنین شهریار مغانلو دیگر بازیکن این تیم در باشگاه پیکان حضور یافت و پس انجام مذاکره با مسئولان باشگاه قرارداد خود را با تیم فوتبال پیکان تمدید کرد. 

هدایت تیم فوتبال پیکان در این فصل برعهده مجید جلالی خواهد بود. 

منبع :