کاپیتان تیم فوتبال پیکان قرارداد خود را تمدید کرد

صادق بارانی کاپیتان تیم فوتبال پیکان و شهریار مغانلو بازیکن این تیم قرارداد‌های خود را تمدید کردند.

کاپیتان تیم فوتبال پیکان قرارداد خود را تمدید کرد

 عصر امروز صادق بارانی کاپیتان تیم فوتبال پیکان با حضور در این باشگاه پس انجام مذاکره با مسئولان باشگاه و مجید جلالی قراردادش را با تیم فوتبال پیکان تمدید کرد.

همچنین شهریار مغانلو دیگر بازیکن این تیم در باشگاه پیکان حضور یافت و پس انجام مذاکره با مسئولان باشگاه قرارداد خود را با تیم فوتبال پیکان تمدید کرد. 

هدایت تیم فوتبال پیکان در این فصل برعهده مجید جلالی خواهد بود. 

منبع :