در آزمون‌های جمع بندی کنکور 95 شرکت کنید و کارنامه بگیرید

هم زمان با برگزاری آزمون‌های جمع بندی کنکور 95 به روش سه روز یکبار ، این امکان برای شما فراهم شده است تا با ارسال پاسخ برگ در صفحه شخصی خود ، کارنامه دریافت کنید.

هم زمان با دوران  جمع بندی کنکور 95 به روش سه روز یکبار ، این امکان برای شما فراهم شده است تا با ارسال پاسخ برگ آزمون های جمع بندی در صفحه شخصی خود ، کارنامه دریافت کنید.

شما می توانید به صورت درس محور یا برای کل آزمون ، پاسخبرگ خود را وارد نمایید . 

دانش آموزانی که به صورت هماهنگدر آزمون های جمع بندی در نمایندگی های کانون شرکت می کنند ، درصورت ارسال پاسخبرگ توسط نمایندگی ها ،  می توانند کارنامه خود را در صفحه شخصی مشاهده کنند.

توضیح مربوط به نوع کارنامه و تاریخ فعال شدن هر آزمون در صفحه شخصی را  در جداول زیر مشاهده کنید.


در آزمون‌های جمع بندی کنکور 95 شرکت کنید و کارنامه بگیرید


در آزمون‌های جمع بندی کنکور 95 شرکت کنید و کارنامه بگیرید


در آزمون‌های جمع بندی کنکور 95 شرکت کنید و کارنامه بگیریدبرای ورود به صفحه شخصی کلیک کنید