میخال کوبیاک با تیم ژاپنی قرارداد بست

کاپیتان تیم ملی والیبال لهستان با عقد قراردادی به یک تیم ژاپنی پیوست.سایت والیبال جهان از عقد قرارداد میخال کوبیاک با تیم پاناسونیک ژاپن خبر داد. بر اساس این گزارش، رسانه های لهستانی خبر دادند کوبیاک با این تیم قراردادی دو ساله منعقد کرده و برای هر سال ۴۰۰ هزار یورو دریافت خواهد کرد.

کوبیاک در دو فصل گذشته با تیم هالک بانک آنکارا به میدان رفت اما با این تیم قطع همکاری کرد که پیشنهادهای متعددی برای وی از سراسر جهان ارسال شد با این حال این ستاره لهستانی تصمیم به ادامه والیبال خود در شرق آسیا گرفت.

منبع :