توافق گسترش فولاد و تراکتورسازی برای انتقال محمد ابراهیمی

مدیران عامل دو باشگاه گستررش فولاد و تراکتورسازی برای انتقال مهاجم تیم گسترش به توافق رسیدند.مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی امروز دوشنبه به دیدار زنوزی مدیرعامل باشگاه گسترش رفت و در مورد نقل و انتقالات دو باشگاه بحث و تبادل نظر کردند.

یکی از مواردی که طرفین بر سر آن به توافق رسیدند انتقال قرضی محمد ابراهیمی به تیم تراکتورسازی بود. براساس توافق صورت گرفته قرار است این مهاجم گلزن قراردادش را به مدت سه سال با گسترش فولاد تمدید کند و یکسال به صورت قرضی به تیم تراکتورسازی منتقل شود.

منبع :