منطق- خلاصه 3 درس اول

ملاک برتری انسان قدرت تفکر و اندیشه است که از آن به عنوان نطق یاد می‌شود. در منطق، منظور از نطق تفکر و تعقل است نه سخن گفتن.

منطق- خلاصه 3 درس اول

نکات مهم درس 1تا3:

درس یک:

 • ملاک برتری انسان قدرت تفکر و اندیشه است که از آن به عنوان نطق یاد می شود.

 • در منطق، منظور از نطق تفکر و تعقل است نه سخن گفتن.

 • ارسطوئیان کسانی هستند که مبانی اصلی فلسفه ارسطو را پذیرفته اند.

 • ارسطوئیان: انسان حیوان ناطق؛ خواسته اند جایگاه اندیشه را در ساختار انسان نشان دهند.

 • ارسطو فیلسوف بزرگ یونان در سده 4ق.م(لقب:معلم ثانی)

منطق- خلاصه 3 درس اول

منطق:

 • قواعد حاکم بر دنیای تفکر،ما تنها این قوانین را کشف می کنیم.چه بخواهیم چه نخواهیم موجودی متفکر هستیم.

 • دانشی است که طرز کار ذهن را در عمل تشریح می کند تا انسان با آگاهی از طرز کار ذهن بهتر از آن استفاده نماید.

 • منطق برنامه ای نیست که یک دانشمند بسازد .برنامه ای است که ما را در درست اندیشیدن یاری می کند و مانع بروز اشتباهات در هنگام تفکر می شود. پس هیچ کس ابداع کننده ی آن نیست

 • ارسطو مدون کننده ی آن است.

درس دو:

 • تفکر راه رسیدن به دانش و شناخت است.

 • فارابی حکیم مسلمان اولین بار علم را به تصور و تصدیق تقسیم کرد.

منطق- خلاصه 3 درس اول

                **استدلال: برای رسیدن به یک تصدیق باید تفکر کرد.

                **تعریف:کاری که برای رسیدن به چیستی یک مفهوم و تصورانجام می دهیم.

قواعد تعریف:

 • استفاده از مفاهیم روشن

 • استفاده از مفاهیمی که مرتبط با مفهوم مجهول ما باشد.

 • استفاده از مفاهیمی که همه یا بخشی از محتوای درونی مفهوم مجهول را دربرگیرد.

 • در ترکیب مفاهیم از کلمات عام و کلی تر شروع کنیم سپس جزئی

 • مجموعه کلماتی که با هم ترکیب می کنیمبه گونه ای باشد که همه افراد و مصادیق مجهول ما را دربرگیرد نه بیشتر و  نه کمتر(جامع و مانع باشد)

معرَف: مفهومی است که می خواهیم آن را تعریف کنیم.

معرِف: مفاهیمی که به کمک آنها تعریف می کنیم.

درس سه:

منطق- خلاصه 3 درس اول

**مفاهیم کلی از نظر صدق بر افراد:

منطق- خلاصه 3 درس اول


مفاهیمی که سازنده یک مفهوم هستند،به گونه ای که معنایی جز آن ندارد را ذاتی گویند. مثلا مثلث معنایی جز سه ضلعی ندارد و هویت و حقیقت مثلث سه ضلعی بودن آن است.
مفاهیم ذاتی:

 • ذاتی غیرقابل جدائی از خود ذات و ماهیت می باشد.

 • وجود ذاتی برای ذات خود علت نمی خواهد و برای پیدایش نیاز به علت دیگری ندارد.

 • مهم ترین وصف ذاتی این است که در مقام فهم و تصور مقدم بر ذات هستند. ادراک ذاتی مقدم بر ادراک ذات است.

 • یک مفهوم ذاتی سه ویژگی بالا را  باید داشته باشد.

 • درک ماهیم ذاتی مقدم بر درک ذات، درک ذات مقدم بر درک مفاهیم عرضی

مفاهیم عرضی: مفاهیمی که صفت یک مفهوم دیگر قرار می گیرند اما حقیقت و ذات درونی آنها نیستند و قابل انفکاک.مثلا هنرمند بودن برای انسان.

فایل های ضمیمه

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب
خرید کتاب