68 واژه‌ی پرکاربرد املایی در کنکور سراسری

بررسی سؤالات املا در کنکور سراسری چند سال اخیر بیانگر آن است که در این مبحث، واژگان هم‌آوا و واژگانی که کاربرد آن‌ها در متون کم‌تر است، اقبال بیشتری داشته‌اند.همان‌طور که می‌دانید، در مجموعه سؤالات کنکور سراسری، 2 سؤال از 25 سؤال درس ادبیات عمومی به مبحث املا اختصاص دارد.

بررسی سؤالات املا در کنکور سراسری چند سال اخیر بیانگر آن است که در این مبحث، واژگان هم‌آوا و واژگانی که کاربرد آن‌ها در متون کم‌تر است،  اقبال بیشتری داشته‌اند.

با توجه به این موضوع، بر آن شدیم، واژگانی را که در کنکورهای اخیر تکرار شده‌اند به صورت نامه‌ای آموزشی در اختیارتان قرار دهیم؛ باشد که در مطالعه‌ی این مبحث مفید واقع شود.    

                                                                                                                                     

68 واژه‌ی پرکاربرد املایی در کنکور سراسری

لطفاً برای مشاهده‌ی ادامه‌ی مطلب فایل ضمیمه را دانلود کنید.

فایل های ضمیمه