فاکتورهای مثبت شغلی

لغات مربوط به فاکتورهای مثبت شغلی

فاکتورهای مثبت شغلی

34     

دستمزدی که روزانه یا هفتگی پرداخت میشود

Wage

35     

دستمزدی که ماهیانه پرداخت میشود

Salary

 

36     

حقوق بازنشستگی

Pension

Marie works in the finance department of an international college in Oxford. She calculates the wages, salaries, pension contributions and medical insurance contributions.

37     

سهم، سهمیه، اعانه

Contribution

38     

اضافه حقوق

Increment / day rise

Your company gives you increment/day rise above the rate of inflation.

39     

نرخ تورم

Rate of inflation

40     

مشوق، انگیزه، پاداش

Incentive

Your company gives you many incentives.

41     

برنامه تشویقی

Incentive scheme

Your company has a generous incentive scheme.

42     

کمک هزینه بیماری

Sickness benefit

43     

سهمیه های بیمه درمانی

Medical insurance contributions

44     

فوق العاده و هزینه سفر

Allowance

45     

اضافه کاری کردن

Work overtime

46     

فوق العاده، اضافه کار

Over time

47     

مساعده

Advance-salary

48     

ترفیع، ارتقاء مقام

Promotion

You received a promotion.

49     

حق العمل کاری

Commission

You received a commission for the work you have done.

50     

امنیت شغلی

Job security

The company you work for is well-known for its job security.

51     

شغل ثابت

Steady job

52     

حمایت, کمک

Support

53     

رضایت شغلی

Job satisfaction

Your work offers much job satisfaction.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب